Jadrové vŕtanie do betónu, priemer vrtu 350 mm

Na vyžiadanie
Kód produktu:
JVb350
Cena bez DPH:
5,20 €
Cena s DPH:
6,24 €
Popis

Táto technológia predstavuje veľmi rýchle a bezprašné vŕtanie s vylúčením otrasov pre presné otvory bez potreby ďaľších úprav.

Uvedená cena je za 1 cm hrúbky vŕtanej obvodovej steny.
V cene nie je zahrnutá likvidácia odpadu (v prípade záujmu sa stanovuje individuálne).

Práva a povinnosti
- dodávateľ nie je zodpovedný, nenesie žiadne riziko a neručí za prípadné statické zmeny v objekte
- objednávateľ bezplatne zabezpečí zdroj elektrickej energie
- v prípade potreby objednávateľ bezplatne zabezpečí ochránenie susediacich častí vrtu
- za prípadné školy spôsobené prácami (poškodenie inštalácií (elektrina, voda, kanalizácia, vykurovanie), statické zmeny a pod.) zodpovedá objednávateľ v plnej miere

Príplatky
- v prípade nezabezpečenia zdroja elektrickej energie objednávateľom, si dodávateľ môže účtovať za každú hodinu použitia elektrického generátora 8,30€/hod
- v prípade nezavinených prestojov si môže dodávateľ účtovať 8,50€/hod/pracovník
- dodávateľ si môže účtovať dopravné náklady z miesta výjazdu 0,33€/km, v rámci Bratislavy jednotné dopravné 10 €

Ostatné informácie
- cenník ostatných priemerov vrtov na vyžiadanie
- pri väčšom objeme práce je možnosť poskytnutia zľavy

Základné informácie